برای نمایش بهتر سایت از مرورگری غیر از اینترنت اکسپلورر استفاده نمایید.

جلسه ی هفتگی محفل انس با شهدا

به همراه قرائت زیارت آل یاسین و دعای سمات

تلفن گویای محل برگزاری جلسات هفتگی: 4462728

زمان برگزاری جلسات: بعدازظهر جمعه ها« صفحه ي قبل    صفحه شماره ي :22   صفحه ي بعد »زمان: 1389/11/22 - جمعه ساعت 15:30تا نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان امام (ره) زیارت حبیب ابن موسی (ع)

به یاد شهیدان: سید حسن صالحی- محسن اسلامی- حسین جمال کاشانی - اسدا... خشت زرین - جواد سالم - رمضانعلی عباسیان - علی کلاهچی - محمد نجار با شی - اشرف اکبر زاده - سید مصطفی بنی هاشمی (شهید انقلاب)- عباس بدخشان - علی اکبر جهانی (شهید انقلاب)- حسین رضا زاده - غلامرضا ساقی - محمود فرهادی - حسین کرباسی - ناصر نجیب - طاهره کلاهچی - شمس الدین صالحی- احمد برفی- حسین حکمت پور- رحمت ا..رحیمیان - عباس شیرازی - احمد فرهادی- حسین گلچهرگان (شهید انقلاب)- رضا وزیری- شهیده بیگم مطلوبی - حسین ارغوانی - محمد رضا بوجار شیرازی - جواد حسن زاده - احمد زارع - محسن عبدالباقی - جواد فرجی (شهید انقلاب)- محمد مهدوی فرد (شهید انقلاب)- قاسم علائیان (شهید انقلاب)- علیرضا کاشانیان - عباس افشار(شهید انقلاب)- علیرضا بهمت میرزا - علیرضا حمامیان - ماشاا... زارع - اضغر عبد الباقی - علی قاسمی - حسن مطلوبی - ماشا.. وطنخواه - حسین افشار- محمد حسن پورتوکل - محمود خادمی - حسین سبحانی نژاد - غلامرضا عباسقلی زاده - اصغر قاسمی - محسن ناظم پور - علی محمد والیزمان: 1389/11/22 - جمعه ساعت 15:30 تا نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان امام (ره) زیارت حبیب ابن موسی (ع)

به یاد شهیدان: سید حسن صالحی- محسن اسلامی- حسین جمال کاشانی - اسدا... خشت زرین - جواد سالم - رمضانعلی عباسیان - علی کلاهچی - محمد نجار با شی - اشرف اکبر زاده - سید مصطفی بنی هاشمی (شهید انقلاب)- عباس بدخشان - علی اکبر جهانی (شهید انقلاب)- حسین رضا زاده - غلامرضا ساقی - محمود فرهادی - حسین کرباسی - ناصر نجیب - طاهره کلاهچی - شمس الدین صالحی- احمد برفی- حسین حکمت پور- رحمت ا..رحیمیان - عباس شیرازی - احمد فرهادی- حسین گلچهرگان (شهید انقلاب)- رضا وزیری- شهیده بیگم مطلوبی - حسین ارغوانی - محمد رضا بوجار شیرازی - جواد حسن زاده - احمد زارع - محسن عبدالباقی - جواد فرجی (شهید انقلاب)- محمد مهدوی فرد (شهید انقلاب)- قاسم علائیان (شهید انقلاب)- علیرضا کاشانیان - عباس افشار(شهید انقلاب)- علیرضا بهمت میرزا - علیرضا حمامیان - ماشاا... زارع - اضغر عبد الباقی - علی قاسمی - حسن مطلوبی - ماشا.. وطنخواه - حسین افشار- محمد حسن پورتوکل - محمود خادمی - حسین سبحانی نژاد - غلامرضا عباسقلی زاده - اصغر قاسمی - محسن ناظم پور - علی محمد والیزمان: 1389/11/15 - جمعه ساعت 15:30 تا نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان امام (ره) زیارت حبیب ابن موسی (ع)

به یاد شهیدان: سید حسن صالحی- محسن اسلامی- حسین جمال کاشانی - اسدا... خشت زرین - جواد سالم - رمضانعلی عباسیان - علی کلاهچی - محمد نجار با شی - اشرف اکبر زاده - سید مصطفی بنی هاشمی (شهید انقلاب)- عباس بدخشان - علی اکبر جهانی (شهید انقلاب)- حسین رضا زاده - غلامرضا ساقی - محمود فرهادی - حسین کرباسی - ناصر نجیب - طاهره کلاهچی - شمس الدین صالحی- احمد برفی- حسین حکمت پور- رحمت ا..رحیمیان - عباس شیرازی - احمد فرهادی- حسین گلچهرگان (شهید انقلاب)- رضا وزیری- شهیده بیگم مطلوبی - حسین ارغوانی - محمد رضا بوجار شیرازی - جواد حسن زاده - احمد زارع - محسن عبدالباقی - جواد فرجی (شهید انقلاب)- محمد مهدوی فرد (شهید انقلاب)- قاسم علائیان (شهید انقلاب)- علیرضا کاشانیان - عباس افشار(شهید انقلاب)- علیرضا بهمت میرزا - علیرضا حمامیان - ماشاا... زارع - اضغر عبد الباقی - علی قاسمی - حسن مطلوبی - ماشا.. وطنخواه - حسین افشار- محمد حسن پورتوکل - محمود خادمی - حسین سبحانی نژاد - غلامرضا عباسقلی زاده - اصغر قاسمی - محسن ناظم پور - علی محمد والیزمان: 1389/11/08 - جمعه ساعت 15:30 تا نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان آیت الله طالقانی، حسینیه سیدالشهدا، مرکز هیات متحده حسینی

به یاد شهیدان: شهید انقلاب احسان روحیزمان: 1389/11/01 - جمعه ساعت 15:30 تا نماز مغرب و عشا

مکان: بازار، درب زنجیر، زیارت درب زنجیر

به یاد شهیدان: شهید گمنام، ابوالفضل نقاده مقدم، شهید انقلاب اکبر نقاده، رضا زرکار، حمید درب زنجیریزمان: 1389/10/03 - جمعه ساعت 15:30 تا نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان باباافضل، زیارت پنجه شاه

به یاد شهیدان: سید علی محمدیه، محمود راستی، محمد ابراهیم ضرغام، حسن چاووشی، علی ستایش، حسین واحدی پورزمان: 1389/09/12 - جمعه ساعت 15:30 تا نماز مغرب و عشا

مکان: فین بزرگ، امامزاده هادی (ع)

به یاد شهیدان: سید احمد جانجانی-سید محمد جانجانی-سید محمود آمیر حسینی-سید محمد کوهکن - سید علی ساداتی-محمد رضا شرافت نژاد - جواد نجیبی - ماشاا... آبایان - حسین کشمشی - رضا چرخچی - اکبر فتاح - جعفر اخوان - اصغر مسعودی - محمد قهرودی - عباس عبدلیان - ابوالفضل سعید پور - حسن کار دوست - رضا حاجی کریمی - رضا همایون فال- حسن عباسی - عباس رزاقی - علی عبدلیان - حسین صانعی - حسین ابوالفضلی - محمد احمدی (جوشقانی فینی) - ماشاا... جانجانی - علیرضا ابوالفضلی - علی اکبر گلی - حسین جعفری - حسین حناساب - محمد هیزمی - مصطفی خوشاب - حسین حاج مبینی - حسین بوستانی« صفحه ي قبل    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  صفحه ي بعد »